Pravo odustajanja od kupnje i vraćanja proizvoda

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, čl.72, st.1, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda. Ukoliko se kupac odluči na jednostrani raskid ugovora, o svojoj odluci je dužan obavijestiti Prodavača pisanim putem, u navedenom roku, te će sam snositi trošak povrata proizvoda Prodavaču.

Ovdje možete ispuniti: Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Za povrat kupljenih proizvoda u roku za odustajanje od kupoprodajnog ugovora dovoljna je poruka o odustajanju. Jedini trošak za korisnika (kupca) pri povratu proizvoda je trošak dostave Prodavaču.

Kupljene proizvode potrebno je vratiti Prodavaču najkasnije u roku 30 dana (60 dana, ako je stranka (kupac) kupio ovu opciju)od narudžbe i obavijesti o odustajanju kupoprodajnog ugovora. Prodavača možete obavijestiti o namijeni vraćanja proizvoda putem chat podrške korisnicima na web stranici ili telefonskim pozivom na broj telefona: 01 353 5434.

Kupljene proizvode potrebno je vratiti neoštećene u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenoj količini osim ako su proizvodi uništeni, bez ambalaže ili se njihova količina smanjila bez krivnje korisnika (kupca). Ako je paket kojim su stigli proizvodi do korisnika (kupca) fizički oštećen, u njemu nedostaje sadržaj i paket je otvoren, korisnik (kupac) treba započeti postupak reklamacije.

Proizvode koje kupac želi reklamirati može vratiti tako da ih pošalje Prodavaču na adresu dostavne službe. Pakete možete vratiti na adresu: Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. – za Sensilab d.o.o. – Zastavnice 38a, 10251 Hrvatski Leskovac. Kontaktni broj telefona: +385 1 3454 555304. 

Za vraćene proizvode Prodavač će korisniku (kupcu) također, ako je to moguće, najkasnije u roku od 30 dana od primitka proizvoda vratiti uplaćeni iznos ili poklon bon, ali se mogući promocijski popusti korisniku (kupcu) ne vraćaju. Iznos se korisniku (kupcu) vraćaju na njegov transakcijski račun, a poklon bon u obliku odobrenog kredita za buduću kupnju. Prodavač se obvezuje da će uočenu pogrešku riješiti u najkraćem mogućem roku. Postupak vraćanja proizvoda do Prodavača ide preko dostavne službe GLS i može potrajati do 30 dana. Nakon primitka proizvoda Prodavač počinje s obradom reklamacije. Postupak može potrajati 2-4 tjedna.

Korisnik (kupac) o primijećenoj greški može obavijestiti Prodavača putem chat podrške korisnicima na web stranici. Ako je zbog nastale pogreške došlo do nepotrebnih troškova, Prodavač se obvezuje da će pokušati podmiriti troškove najkasnije u roku 30 dana od zaprimanja obavijesti o nastaloj grešci.