POSTUPAK REKLAMACIJE I REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

 Ako niste zadovoljni s našim proizvodima nudimo vam mogućnost reklamacije. Reklamaciju je potrebno prijaviti u roku
od 30 dana od dana narudžbe. Isprintajte i ispunite ovaj reklamacijski obrazac te nam ga zajedno s kutijicom proizvoda
i računom pošaljite na adresu navedenu na obrazcu.

image