Besplatni broj: 0800 35 45

OPĆI UVJETI I PRAVILA IZAZOVA

Opći uvjeti i pravila sudjelovanja u izazovu NAJVEĆI BESPLATNI IZAZOV ZA TVOJU POTPUNU PREOBRAZBU!

1. Općenito

Organizator izazova NAJVEĆI BESPLATNI IZAZOV ZA TVOJU POTPUNU PREOBRAZBU je poduzeće Sensilab d. o. o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija (u nastavku Sensilab).

Uvjeti i način sudjelovanja u izazovu su u cjelosti objavljeni na internetnoj stranici NAJVEĆI BESPLATNI IZAZOV ZA TVOJU POTPUNU PREOBRAZBU.

Izazov traje od 10. 1. 2018. do 28. 2. 2018. do 23:59 sati na internetnoj stranici NAJVEĆI BESPLATNI IZAZOV ZA TVOJU POTPUNU PREOBRAZBU.

2. Definicije pojmova

2. 1 Sudjelovanje u izazovu

Sudionici izazova, gdje organizator skuplja i obrađuje podatke o mršavljenju, mogu biti fizičke osobe sa stalnim boravkom u Hrvatskoj, koji žele sudjelovati u izazovu, se slažu s uvjetima poslovanja te u cjelosti ispunjavaju objavljen obrazac.

U izazovu sudjeluju svi koji se prijave na odabrani program za mršavljenje: INTENSIVE ili SLOW i oni koji pošalju fotografiju s natpisom "Prije", koja označuje početak mršavljenja i na kraju mršavljenja s natpisom "Kasnije". Nepotpune prijave nećemo uzimati u obzir. Svi koji ispune uvjete sudjelovat će u natjecanju za nagradu 7500 kn.

U izazovu ne mogu sudjelovati zaposleni kod organizatora, njihovi uži obiteljski članovi, korisnici obiteljskih bonusa zaposlenih u Sensilab, d. o. o. i druge osobe koje su uključene u organizaciju tog izbora.

Fizičke osebe, mlađe od 18 godina, mogu sudjelovati u izboru samo s pismenim dopuštenjem roditelja ili staratelja.

3. Tijek izazova

U izazovu sudjeluju svi koji se drže uputstva izazova i pošalju fotografiju s natpisom "Prije", koja označuje početak mršavljenja i fotografiju "Kasnije", koja označuje kraj mršavljenja, upišu tražene podatke te se slažu s pravilima i uvjetima za sudjelovanje u izazovu. Svi oni, koji budu slijedili gore navedene korake, sudjelovat će u izboru za nagradu od 7500 kn.

Dobiveni slikovni materijal i osobna priča, TummyTox će iskoristiti na internetnoj strani i ostalim kanalima TummyTox.

Nakon svake prijave, sudionik dobije na e-mail, kojeg je zapisao u prijavi, potvrdu o uspješnoj prijavi.
Sudionik može sudjelovati samo s fotografijom "Prije", koja označuje početak mršavljenja i fotografijom "Kasnije", koja označuje kraj mršavljenja. Fotografija može biti u formatu .jpg ili .png i velika maksimalno 2 MB.
Naknadno slanje fotografije "Kasnije" je moguće do 8. 3. 2018. do 23:59. sati. Svaki sudionik može sudjelovati samo jednom.  

4. Objava slikovnog materijala i priča

Slanjem slikovnog materijala i priča, sudionik se slaže da one budu objavljene na internetnoj stranici www.tummytox.hr i na ostalim kanalima Sensilaba. Sudjelovanjem u izazovu, sudionici se slažu s tim da se njihovo ime, prezime, kraj, elektronska adresa i drugi podaci (porezni broj, u primjeru osvajanja nagrade) (u nastavku podaci), koje sudionici foto natjecanja navedu u prijavi na izazov, posreduju organizatoru te se slažu da se njihovi podaci (ime, prezime, kraj, fotografija), u slučaju da osvoje nagradu, objave na internetnoj strani organizatora.

Zadržavamo pravo da fotografije koje su diskriminirajuće, uvredljive, zlonamjerne, prijeteće, vulgarne, potiču nasilje, rasnu, narodnu, spolnu ili vjersku netrpeljivost, sadrže simbole, znakove, koji simboliziraju totalitarističke režime, ili na bilo koji način uznemiruju ljude i/ili su po presudi organizatora neprimjerene za objavu, izbrišemo s našeg poslužitelja. Takve fotografije organizator neće objaviti. Fotografije izražavaju stajališća autora, ne organizatora Sensilab.

5. Izbor dobitnika nagrade

Između svih koji posreduju svoju sliku, priču i upišu svoje podatke, poduzeće Sensilab d.o.o. će u sastavu 3-članske komisije predstavnika Sensilaba 12. 3. 2018. u uredu Sensilaba u Ljubljani izabrati dobitnika/cu. Dobitnik/ca će do najkasnije 15. 3. 2018. biti objavljen na internetnoj stranici NAJVEĆI BESPLATNI IZAZOV ZA TVOJU POTPUNU PREOBRAZBU. Dobitnik će o nagradi i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješten putem e-maila u najkasnije osam dana nakon izbora te će dobitnik biti objavljen na NAJVEĆI BESPLATNI IZAZOV ZA TVOJU POTPUNU PREOBRAZBU. Dobitnik se mora na obavijest odazvati u roku navedenom u e-mailu. U slučaju da se u tom roku ne odazove, gubi pravo na nagradu i nagrada odlazi tj. daje se sljedećem izabranom.

6. Nagradni fond

Nagradu poklanja poduzeće Sensilab d. o. o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Glavna nagrada:

  • 7500 kn

U slučaju da je vrijednost nagrade veća od 315 kn, porez plaća dobitnik/ca.

7. Obaveze prijavljenih osoba na izazov

Organizator zadržava pravo da sudioniku ne podijeli nagradu ako:

  • se pojavi sumnja o istinitosti podataka i poštenom sudjelovanju,
  • se otkrije da je sudionik sudjelovao suprotno od općih pravila i uvjeta,
  • dobitnik ne navede pravilne osobne podatke i/ili ga nije moguće obavijestiti o događaju.

8. Privatnost i zaštita podataka

Svaki sudionik organizatoru dozvoljava da vodi, zadrži i procesira zbirku skupljenih osobnih podataka sudionika i registriranih korisnika u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Organizator osigurava zaštitu osobnih podataka u skladu s važećim zakonom. Organizator može obrađivati skupljene osobne podatke za namjenu obavijesti o besplatnom izazovu, uzorkovanju, anketiranju i statističkoj obradi podataka, za utvrđivanje korištenja usluga, prilagođavanje ponude i segmentacije, za istraživanje trga, obaviještavanje o ponudi, novostima i ugodnostima te za druge marketinške namjene. Organizator se obvezuje da podatke neće posredovati trećim osobama.

9. Pritužbe i reklamacije

Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. Pritužbe i reklamacije sudionici mogu poslati na info@tummytox.hr. U slučaju utemeljenih pritužba, organizator se obvezuje da će sve biti riješene u zakonsko propisanom vremenu i o tome obavijestiti sudionika.

Za sve sporove je nadležan Sud u Ljubljani u Republici Sloveniji.

10. Promjene izazova

Organizator izazova može u svakom trenutku u potpunosti promijeniti osnovu te pravila i uvjete izazova, ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode, ili uzroci koji su na strani javnosti. Organizator će na primjeren način i na primjerenom mjestu sudionike obavijestiti o bilo kojoj promjeni, tj. dopuni tih pravila.  

11. Završne odredbe

Organizator izazova ne odgovara za moguću štetu nastalu zbog tehničkih problema kod operatera mreže, tj. problema kod internetne povezanosti, tj. zbog tehničkih problema do kojih može doći zbog greška u djelovanju izazova.  

Sudionicima izazova je cijelo vrijeme osigurana potpora i pomoć na e-adresi info@tummytox.hr.

Za sva pitanja koja se mogu pojaviti vezano uz izazov i nisu uređena ovim pravilima, odgovarajuća tumačenja daje komisija organizatora.

Odluku komisije o svim pitanjima vezano uz izazov te s njim povezanim pravilima je konačna, vrijedi za sve sudionike i na nju nije moguća pritužba.

Pravila izazova su cijelo vrijeme trajanja izazova dostupna na internetnoj stranici na NAJVEĆI BESPLATNI IZAZOV ZA TVOJU POTPUNU PREOBRAZBU.

U Ljubljani, 17. prosinca 2017.